Үзсэн тоо: 2440

Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлтээ, тавигдах шаардлагын дагуу 2020 оны 4 сарын 30-ны өдрийн дотор Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлэх.
Журмын зохицуулалт болон бусад холбогдох мэдээллийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны 51-262604 дугаарын утсаар тодруулан лавлана уу.

Доорхи линкээр орж үзэх боломжтой.

http://www.frc.gov.mn/resource/frc/Document/2020/03/16/mtxtjhzvs6lkjckz/120.pdf?fbclid=IwAR3PCAZXBCnF09bP09ERy4b3uSqffa9SNd41_fWgaRoCRAFtvXJKGtNDOnA