Code:16052 Link menu:Амины орон сууц
Internet
Cable
United fence
Furniture
Deck
Playground
Garage
Intercom
Green garden
Security
District:Дархан хот
Address:Дархан сумын А”зэрэглэлийн бүсэд 15-р баг 10-р хороололд ТИС-ийн дотуур байрны баруун талд байрлалтай